LES RESTRICCIONS SANITARIES ENS MANTENEN EN TANCAMENT FINS A NOU AVÍS.

HO LAMENTEM!

SALUT!

         DURANT EL MES D'ABRIL FAREM ENTREGA

DEL NOU CARNET DE PENYISTA DEL FCB         

CARNET DE SOCI/SÒCIA de la PENYA

PER A L'ANY 2021 

 

 

LA SEU SOCIAL